site templates free download

Liepājas Pētertigus vēsture

Vēl pirms Kurzemes hercogiste tika pievienota Krievijas impērijai, 1795.gadā, Liepājā, kādu laiku dzīvojis Kurzemes pēdējais hercogs Pēteris Bīrons. Liepājnieki viņu labi ieredzējuši, un viena no versijām tāda, ka tieši tādēļ tirgus nosaukts viņa vārdā. 1910.gada 4.septembrī tirgus no Rožu laukuma tika pārcelts uz tā tagadējo atrašanās vietu Kuršu laukumā. Tolaik šo vietu dēvējuši par Baltām tirgus kazarmām, jo pirms tam tur atradušās kazarmas. Taču Balto kazarmu nosaukums pilsētniekiem nav paticis un to labprātāk saukuši par Pētera tirgu.

Mūsdienās 100 gadus senais Skārnis vēl aizvien ir Liepājas lielākais tirgus. Paviljonu projektējis arhitekts L.Melvils. Skārņa ēkai bija tam laikam ļoti novatorisks veidols un jumta izbūve ar lielajiem logiem nodrošināja labu apgaismojumu.

Arhitekta uzdevums nebija viegls – tirgus paviljons bija jāiebūvē starp trim baznīcām – Sv.Annas baznīcu austrumos, Sv.Jāzepa katedrāli rietumos un Sinagogu, kas kādreiz atradās uz Dienvidiem no Pētertirgus. Tirgus paviljonu rotā tornīši visos četros ēkas stūros.

Inženieris Augusts Malms projektēja Pētertirgus Skārni, kurā galvenokārt bija paredzētas gaļas pārdošanas vietas. Lai iegūtu tiesības nomāt Pētertirgu, pilsētā katru gadu notika izsole, kuras laikā noskaidroja, kurš tiks pie nomas tiesībām, tomēr nomnieki mainījās reti.

Pateicoties arhitektūrai, Liepājas Pētertirgus ir viens no skaistākajiem tirgus paviljoniem Eiropā un atzīts par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekli!

Mobirise
Mobirise

Tirgus Adrese: 
Kuršu iela 5/7/9
Liepāja, LV - 3401

Administrācijas adrese:
Kuršu iela 11 
Liepāja, LV - 3401
+371 63423517
info@petertirgus.lv
petertirgus.lv
Grāmatvede
+371 63425129
gramatvediba@petertirgus.lv

Lauka teritorijas pārzine
+371 63425883
Skārņa pārzine
+371 63425682
Kvalitātes inspektore
+371 63425682