how to create your own site for free

Liepājas Pētertirgus

Paviljons Skārnis ar desu un piena sektoru
Zivju paviljons
Āra teritorija

Šobrīd brīvās tirdzniecības vietas Skārnī:

Tirgus Adrese: 
Kuršu iela 5/7/9
Liepāja, LV - 3401

Administrācijas adrese:
Kuršu iela 11 
Liepāja, LV - 3401
+371 63423517
info@petertirgus.lv
petertirgus.lv
Grāmatvede
+371 63425129
gramatvediba@petertirgus.lv

Lauka teritorijas pārzine
+371 63425883
Skārņa pārzine
+371 63425682
Kvalitātes inspektore
+371 63425682