html templates

Auktuāli

Liepājas Pētertirgū 2021

Pēterdienas 2021

29. jūnijs līdz 7. jūlijs

foto konkurss

Liepājas Pētertirgū

Pēterdienas 2021


Aizvadītie pasākumi:

Tirgus Adrese: 
Kuršu iela 5/7/9
Liepāja, LV - 3401

Administrācijas adrese:
Kuršu iela 11 
Liepāja, LV - 3401
+371 63423517
info@petertirgus.lv
petertirgus.lv
Grāmatvede
+371 63425129
gramatvediba@petertirgus.lv

Lauka teritorijas pārzine
+371 63425883
Skārņa pārzine
+371 63425682
Kvalitātes inspektore
+371 63425682